Angličtina          Němčina

Němčina

1. NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY          úroveň   A1 

Kurz je určen zájemcům bez jakékoliv předchozí znalosti němčiny. Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně. Práce s učebnicí pro dospělé "Sprechen Sie Deutsch?" 1. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně A1.  

Výuka začíná:         úterý     27.09. 2022           16.00 -  17.30                           Cena: 5.700 Kč  

2. NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ ZAČÁTEČNÍKY               úroveň  A2 

Kurz pro mírně pokročilé začátečníky. Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně, vždy ve středu. Pokračování práce s učebnicí "Sprechen Sie Deutsch? 1" od 5 lekce. Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí. Důraz je kladen na konverzaci a osvojení slovní zásoby. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz prohlubuje úroveň A2.  

Výuka začíná:    středa  28.09. 2022           od 17.45 - 19.15                                                                  Cena: 5.700 Kč 

3. NĚMČINA PRO STŘEDNĚ  POKROČILÉ                      úroveň  B1 

Kurz určený pro pokročilé začátečníky. Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně. Dokončení práce s učebnicí "Sprechen Sie Deutsch?" I. od 11. lekce, pokračování II. dílem.  Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí, důraz je kladen na konverzaci. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně B1-B2.  

Výuka začíná:         středa        28.9. 2022                       od 16.00 - 17.30                                    cena 5.700 Kč                                      

4. NĚMČINA PRO POKROČILÉ                   úroveň   B2 

Kurz pro pokročilejší v německém jazyce. Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá vždy jednou týdně v úterý. Pokračování práce s učebnicí  "Aspekte Neu B1 ", důraz je kladen na konverzaci. Podle domluvy a potřeby možnost přípravy ke státní zkoušce. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně B2.  

Výuka začíná:         úterý        27.09. 2022  od           17.45 - 19.15                                                         Cena: 5.700 Kč 

Odeslat přihlášku

Odesláním přihlášky studenti potvrzují svůj souhlas s podmínkami studia v jazykové škole UNICORN Sokolov.

  • Číslo účtu: 78-4012140287/0100, do zprávy prosím uveďte Vaše jméno a přijímení.
  • Cena kurzu (školné) bude uhrazena nejpozději v den zahájení výukového kurzu. Lze platit v hotovosti v kanceláři školy. Po dohodě s vedením školy je možná dohoda o individuální platbě.
  • V případě přerušení kurzu studentem se školné nevrací.
  • Kontaktní telefon pro případné dotazy: 777 877 065.

* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.