Angličtina          Němčina

Němčina

1. NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY          úroveň   A1 

Kurz je určen zájemcům bez jakékoliv předchozí znalosti němčiny. Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně. Práce s učebnicí pro dospělé "Sprechen Sie Deutsch?" 1. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně A1.  

Výuka začíná: úterý 24.9. 2019 od 16.00-17.30                                                                            (volná místa: 6)            Cena: 4.500 Kč  

2. NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ ZAČÁTEČNÍKY               úroveň  A2 

Kurz pro mírně pokročilé začátečníky. Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně, vždy ve středu. Pokračování práce s učebnicí "Sprechen Sie Deutsch? 1" od 6. lekce. Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí. Důraz je kladen na konverzaci a osvojení slovní zásoby. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz prohlubuje úroveň A2.  

Výuka začíná:    středa  25.9.2019  od 16.00-17.30                                                                          (volná místa: 3)          Cena: 4.500 Kč 

3. NĚMČINA PRO STŘEDNĚ  POKROČILÉ                      úroveň  A2-B1 

Kurz určený pro pokročilé začátečníky. Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně. Dokončení práce s učebnicí "Sprechen Sie Deutsch?" I. od 10 lekce. Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí, důraz je kladen na konverzaci. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně B1.  

Výuka začíná:  středa  25.9.2019  od  17.45-19.15                                                                         (volná místa: 3)            Cena: 4.500 Kč 

4. NĚMČINA PRO POKROČILÉ                   úroveň   B1-B2 

Kurz pro pokročilejší v německém jazyce. Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá vždy jednou týdně v úterý. Pokračování práce s učebnicí"Sprechen Sie Deutsch?" II.,důraz je kladen na konverzaci. Podle domluvy a potřeby možnost přípravy ke státní zkoušce. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně B2.  

Výuka začíná:   úterý  24.9.2019  od  17.45-19.15                                                                           (volná místa: 2)            Cena: 4.500 Kč 

Odeslat přihlášku

Odesláním přihlášky studenti potvrzují svůj souhlas s podmínkami studia v jazykové škole UNICORN Sokolov.

  • Uchazeč o studium po odeslání přihlášky uhradí do tří dnů rezervační poplatek 500,- Kč. Tento poplatek bude odečten z ceny vybraného kurzu. Poplatek je nevratný v případě, že uchazeč nezruší svou rezervaci 10 dní před zahájením kurzu. Číslo účtu: 78-4012140287/0100, do zprávy prosím uveďte Vaše jméno a přijímení.
  • Cena kurzu (školné) bude uhrazena nejpozději v den zahájení výukového kurzu. Lze platit v hotovosti v kanceláři školy. Po dohodě s vedením školy je možná dohoda o individuální platbě.
  • V případě přerušení kurzu studentem se školné nevrací.
  • Kontaktní telefon pro případné dotazy: 777 877 065.

* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.