Metodika výuky

  • 60 vyučovacích hodin
  • Výuka probíhá 1x týdně - 2 vyučovací hodiny
  • Studijní materiály - učebnice, namnožené texty u všech kurzů zahrnuty v ceně

V oblasti jazykového vzdělání nabízíme navazující systém výuky v celoročních kurzech angličtiny a němčiny. Používáme šestistupňový evropský systém rozdělení úrovní od úplných začátečníků po pokročilé. Poskytujeme individuální pomoc při volbě optimální úrovně, kvalifikovaný lektorský tým a dlouholeté zkušenosti ve vzdělávání dospělých. Výuka probíhá v malých skupinách, jsou uplatňovány pestré výukové postupy.

Zařazení do kurzu probíhá dle vlastního ohodnocení zájemce. V případě potřeby je novým účastníkům nabídnuta vstupní konzultace s doporučením vhodného stupně studia. Po vzájemné dohodě je rovněž možná bezplatná účast v jedné lekci kurzu vybrané úrovně. Studenti, kteří absolvují kurzy UNICORNU, získávají osvědčení o dosažené úrovni. Respektujeme evropský systém hodnocení, který je jednotný pro všechny jazyky a rozeznává šest stupňů A1 - C2.

Tabulka přináší srovnání jazykových úrovní Unicornu, tradičního anglického označení se stupni evropského referenčního rámce. Jsou zde rovněž uvedeny díly učebnic jednotlivých výukových programů používaných dle jazykové úrovně.

1* učebnice Angličtina pro jazykové školy (1 - 4 díl)
2* učebnice angličtiny Sprechen Sie Deutsch (1 - 4 díl)