Jazykové   kurzy

Metodika výuky

  • 60 vyučovacích hodin
  • Výuka probíhá 1x týdně - 2 vyučovací hod
  • Cena jazykového kurzu: 5.700 Kč
  • Studijní materiály - učebnice, namnožené texty u všech kurzů zahrnuty v ceně
  • Učebna vybavena audiovizuální technikou
  • V kurzech jsou uplatňovány různé metodické postupy a formy práce. Střídá se samostatná práce, práce v páru i ve skupině. Výuka je doplněna poslechem audiokazet, namluvených rodilými mluvčími. Cvičení, k nimž se zvukové nahrávky vztahují, doplňují učebnici. Studenti jsou uváděni do běžných životních situací, seznamují se s reáliemi a kulturou jednotlivých zemí.