Angličtina          Němčina 

Angličtina

1. ANGLIČTINA PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY            úroveň A1

Kurz je určen zájemcům bez jakékoliv předchozí znalosti angličtiny. Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně. Práce s osvědčenou dvojjazyčnou aglicko-českou učebnicí "Angličtina pro jazykové školy I". V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně A1.

Výuka začíná:    pondělí   16.9.2019  v 19.30                                                                                  (volná místa: 1)         Cena: 4.500,- Kč

2. ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ             úroveň A2 

Pokračování kurzu skupiny mírně pokročilých studentů, souhrnné opakování, tento rok plánované dokončení I.dílu učebnice Angličtina pro jazykové školy. Studenti této skupiny již zvládají přítomný čas prostý, průběhový, způsobová slovesa, budoucí čas a minulý čas.  

Výuka začíná:  pondělí  16.9.2019 od 17.45-19.15  ( opakování od 18.lekce I.dílu)                       (volná místa: 1)          Cena: 4.500,- Kč

Výuka začíná:   úterý 17.9. 2019 od 17.45-19.15   (opakování od 10.lekce 1.dílu)                            (volná místa: 2)          Cena: 4.500,- Kč

Výuka začíná:  úterý 17.9.2019  od  19.30- 21.00  (opakování 1-8. lekce 1.dílu)                             (volná místa: 0)            Cena 4.500,- Kč

3. ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ             úroveň A2-B1 

Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně . Pokračování práce s osvědčenou dvojjazyčnou aglicko-českou učebnicí "Angličtina pro jazykové školy I + II". Studenti této skupiny ovládají přítomný čas prostý i průběhový, způsobová slovesa,budoucí a minulý čas + trpný rod. Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí. Tento školní rok je v plánu opakování a upevnění gramatiky 18.-24.lekce I. dílu a gramatika II.dílu - 1.-4.lekce... V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz prohlubuje úroveň A2-B1.

Výuka začíná:  čtvrtek  19.9.2019  od 17.45-19.15 (opakování látky I.dílu, začátek II.dílu)               (volná místa: 5)         Cena: 4.500,- Kč

Výuka začíná:   středa 18.9.2019 od 16.00-17.30 (opakování I.dílu, pokračování II, dílu)                (volná místa: 3)         Cena: 4.500,- Kč

4. ANGLIČTINA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ                 úroveň B1-B2 

Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně, vždy v pondělí. Pokračování práce s osvědčenou dvojjazyčnou aglicko-českou učebnicí "Angličtina pro jazykové školy II". Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně B2. 

Výuka začíná:   pondělí  16.9.2019   od 16.00-17.30    (od 12.lekce II.dílu)                                      (volná místa: 3)          Cena: 4.500 Kč

Výuka začíná:   úterý  17.9.2019   od 16.00-17.30   (od 4.lekce II.dílu)                                             (volná místa: 3)         Cena: 4.500 Kč 

Výuka začíná:    čtvrtek   19.9.2019 od 16.00-17.30     (od 4.lekce II.dílu)                                       (volná místa: 3)         Cena: 4.500 Kč  

5. ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ               úroveň B2 

Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně podle výukového programu "Angličtina pro jazykové školy III". Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně B2, je vhodný též pro maturanty.

Výuka začíná: středa 18.9.2019 od 17.45-19.15  (souhrnné opak.II.dílu, III.díl)                                  (volná místa: 3)          Cena: 4.500 Kč 

Odeslat přihlášku

Odesláním přihlášky studenti potvrzují svůj souhlas s podmínkami studia v jazykové škole UNICORN Sokolov.

  • Uchazeč o studium po odeslání přihlášky uhradí do tří dnů rezervační poplatek 500,- Kč. Tento poplatek bude odečten z ceny vybraného kurzu. Poplatek je nevratný v případě, že uchazeč nezruší svou rezervaci 10 dní před zahájením kurzu. Číslo účtu: 78-4012140287/0100, do zprávy prosím uveďte Vaše jméno a přijímení.
  • Cena kurzu (školné) bude uhrazena nejpozději v den zahájení výukového kurzu. Lze platit v hotovosti v kanceláři školy. Po dohodě s vedením školy je možná dohoda o individuální platbě.
  • V případě přerušení kurzu studentem se školné nevrací.
  • Kontaktní telefon pro případné dotazy: 777 877 065.

* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.