Angličtina          Němčina 

Angličtina

1. ANGLIČTINA PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY            úroveň A1

Kurz je určen zájemcům bez jakékoliv předchozí znalosti angličtiny. Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně. Práce s osvědčenou dvojjazyčnou aglicko-českou učebnicí "Angličtina pro jazykové školy I". V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně A1.

Výuka začíná:    středa     21.9. 2022                           od 17.45 - 19.15                                                             Cena:   5.700,- Kč

2. ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ             úroveň A2 

Pokračování kurzu skupiny mírně pokročilých studentů, souhrnné opakování, tento rok plánované dokončení I.dílu učebnice Angličtina pro jazykové školy. Studenti této skupiny již zvládají přítomný čas prostý, průběhový, způsobová slovesa, budoucí čas a minulý čas.  

Výuka začíná:     pondělí  19.09. 2022    od 19.30-21.00  (od 18. lekce 1.dílu, pokračování II. dílem )   Cena 5.700,-Kč

Výuka začíná:        pondělí     19.09.2022  od 17.45 - 19.15  (opakování 11-13. lekce, pokračování I.dílu)       Cena 5.700,-Kč

Výuka začíná:       úterý 20.9.2022   od 17.45 - 19.15   (opakování od 6.lekce I.dílu)                         Cena 5.700,-Kč

                                                                                                                                                                                                                


3. ANGLIČTINA  NEJEN  PRO  STUDENTY              úroveň  B1 - B2

Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně . Pokračování práce s osvědčenou dvojjazyčnou aglicko-českou učebnicí "Angličtina pro jazykové školy II ".  Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí.  Kurz prohlubuje úroveň B1, vede k dosažení úrovně B2. Vhodný pro maturanty.

Výuka začíná:       středa 21.09. 2022     od 16.00-17.30           (II.díl učebnice)                                                      Cena: 5.700,- Kč

4. ANGLIČTINA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ                 úroveň B1-B2 

Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně, vždy v pondělí. Pokračování práce s osvědčenou dvojjazyčnou aglicko-českou učebnicí "Angličtina pro jazykové školy II". Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně B2. 

Výuka začíná:    úterý      20.09.2022   od      16.00-17.30       (od 5.lekce II.dílu)                                          Cena: 5.700 Kč 

Výuka začíná:    čtvrtek   22.09.2022        od 16.00-17.30     (od 5.lekce II.dílu)                                            Cena: 5.700 Kč  

Výuka začíná:    úterý   20.09. 2022        od 19.30. - 21.00         (začátek II.dílu)                                            Cena 5.700,-5. ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ               úroveň B2 

Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně podle výukového programu "Angličtina pro jazykové školy III". Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně B2, je vhodný též pro maturanty.

Výuka začíná:     pondělí 19.9. 2022   od 16.00 - 17.30        (souhrnné opak.II.dílu, III.díl učebnice )               Cena: 5.700 Kč 

Odeslat přihlášku

               Odesláním přihlášky studenti potvrzují svůj souhlas s podmínkami studia v jazykové škole.

             Uchazeč o studium odešle přihlášku, která mu bude nejpozději do tří dnů potvrzena.

             Číslo účtu: 78-4012140287/0100, do zprávy prosím uveďte Vaše jméno a příjmení.

  • Cena kurzu (školné) bude uhrazena nejpozději v den zahájení výukového kurzu. Lze platit v hotovosti v kanceláři školy. 
  • V případě přerušení kurzu studentem se školné nevrací.
  • Kontaktní telefon pro případné dotazy: 777 877 065.

* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.