Angličtina          Němčina 

Angličtina

1. ANGLIČTINA PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY            úroveň A1

Kurz je určen zájemcům bez jakékoliv předchozí znalosti angličtiny. Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně. Práce s osvědčenou dvojjazyčnou aglicko-českou učebnicí "Angličtina pro jazykové školy I". V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně A1.

Výuka začíná:    úterý     19.9. 2023                           od 19.30-21.00                                                             Cena:   5.700,- Kč

2. ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ             úroveň A2 

Pokračování kurzu skupiny mírně pokročilých studentů, souhrnné opakování, tento rok plánované dokončení I.dílu učebnice Angličtina pro jazykové školy. Studenti této skupiny již zvládají přítomný čas prostý, průběhový, způsobová slovesa, budoucí čas a minulý čas.  

Výuka začíná:      středa   17.45 -19.15  (opakování lekce 1-8., pokračování I.dílu)     cena 5.700,-

Výuka začíná:        pondělí     18.09.2023  od 17.45 - 19.15  (opakování od 11.lekce, pokračování a dokončení I.dílu)      Cena 5.700,-

                                                                                                                                                                                                            

3. ANGLIČTINA    PRO  STUDENTY              úroveň  B1 - B2

Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně . Pokračování práce s osvědčenou dvojjazyčnou aglicko-českou učebnicí "Angličtina pro jazykové školy II ".  Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí.  Kurz prohlubuje úroveň B1, vede k dosažení úrovně B2. Vhodný pro maturanty.

Výuka začíná:       středa 20.09. 2023     od 16.00-17.30           (II.díl učebnice)                                                Cena: 5.700,- Kč

4. ANGLIČTINA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ                 úroveň B1-B2 

Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně, vždy v pondělí. Pokračování práce s osvědčenou dvojjazyčnou aglicko-českou učebnicí "Angličtina pro jazykové školy II". Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně B2. 

Výuka začíná:     úterý      19.09.2023         od   16.00-17.30       (od 5.lekce II.dílu)                                          Cena: 5.700

 Výuka začíná:    úterý       19.09. 2023        od   17.45-19.15      (opakování I.dílu, začátek II.dílu)             Cena 5.700,-


5. ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ               úroveň B2 

Lekce o dvou vyučovacích hodinách probíhá 1x týdně podle výukového programu "Angličtina pro jazykové školy III". Začátek kurzu je vždy věnován souhrnnému opakování a upevnění již získaných znalostí. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (učebnice a namnožené texty). Kurz vede k dosažení úrovně B2, je vhodný též pro maturanty.

Výuka začíná:      pondělí 18.9. 2023   od 16.00 - 17.30        (souhrnné opak.II.dílu, III.díl učebnice )               Cena: 5.700,-

Odeslat přihlášku

               Odesláním přihlášky studenti potvrzují svůj souhlas s podmínkami studia v jazykové škole.

             Uchazeč o studium odešle přihlášku, která mu bude nejpozději do tří dnů potvrzena.

             Číslo účtu: 78-4012140287/0100, do zprávy prosím uveďte Vaše jméno a příjmení.

  • Cena kurzu (školné) bude uhrazena nejpozději v den zahájení výukového kurzu. Lze platit v hotovosti v kanceláři školy. 
  • V případě přerušení kurzu studentem se školné nevrací.
  • Kontaktní telefon pro případné dotazy: 777 877 065.

* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.